Natuurpunt kern Deurle-Latem

Voorstelling van Natuurpunt Deurle-Latem

Latemse meersen

De kern Deurle-Latem van Natuurpunt geeft vorm aan de plaatselijke werking van de landelijke vereniging Natuurpunt. Ze is een afdeling van Natuurpunt Gent.

Met deze kern vormen we een fijne groep die zich bekommert om de natuurlijke omgeving in de streek rond Sint-Martens-Latem en de effecten op de samenleving. We streven ernaar expertise bijeen te brengen om onze natuur­lijke leef­omgeving beter te begrijpen en te ondersteunen. Dat is meer dan fauna en flora, bijen, schapen en bomen. We verzamelen kennis over bio­diversi­teit, kli­maat­veran­dering, natuurbeheer, duurzame landbouw, de ecologische transitie... De leden proberen amateurs te blijven, maar wel belezen, ervaren en gedreven amateurs die hun idealen koesteren maar naïviteit weren.

Concrete permanente projecten zijn het beheer van de Westerplas in Hoog-Latem en het natuur­gebied van de Latemse Meersen, het schapen­project en de bijen­werk­groep. We organiseren daartoe werk­momenten zoals knot­dagen (om de knotwilgen in de meersen in vorm te houden) en publieks­evenementen: lezingen, gedocumen­teerde film­voorstel­lingen, natuur­wandelingen, fiets­tochten en pick­nicks. We werken ook graag mee aan initia­tieven die in onze doel­stellingen passen. Voorbeelden zijn de vzw Bosbehoud, Sing-for-the-Climate, het Parkbos en het Natuurpark Levende Leie. Natuurpunt Gent organiseert ook natuurexploratie met "onze" natuurgidsen Marc Depourcq en Tom Embo. U kunt hen boeken via of met dit formulier van Natuurpunt Gent.

Een kleine groep van Natuurpunt-kern Deurle-Latem (15 tot 20 leden) komt ongeveer maandelijks bijeen. Meent u dat u onze kern kunt versterken of wilt u op een andere manier een bijdrage leveren - of mocht u een andere suggestie hebben - dan zien wij uw mailtje graag in onze mailbox op .

Natuurpunt-kern Deurle-Latem telt gemiddeld ongeveer 270 leden (gezinnen - stand van eind 2018). Als u daar nog niet bij bent, kunt u misschien overwegen aan te sluiten, via deze pagina van NatuurpuntGent. Natuurpunt kan elke steun gebruiken om het belang van natuur, milieu, vervuiling, klimaatneutraliteit en gerelateerde thema's op de maatschappelijke en politieke agenda te houden.

 


 

 

Disclaimer: Deze website wordt samengesteld met informatie van en over de kern Deurle-Latem van Natuurpunt Gent vzw, en over gerelateerde onderwerpen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan met de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.

Natuurpunt